PUBLIC AND PRESS

กำหนดการจัดกิจกรรมภาคประชาชน “ยุทธการต้านมะเร็ง”
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562  11.00-20.00 น.
ณ โซนเอเทรียม ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์
การจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วน

1)  เวทีเสวนา     2)  นิทรรศการ     3)  ซุ้มกิจกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562
11.00-20.00 น.  นิทรรศการ และงานกิจกรรมเพื่อประชาชน

 • ซุ้มกิจกรรมเกี่ยวกับมะเร็ง
 • VDO ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
 • การแสดงชิ้นเนื้อโรคมะเร็ง
 • โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผ่านระบบคอมพิวเตอร์
17.00-19.00 น.
กิจกรรมไฮไลท์ จากนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้ง 4 สถาบัน (ศิริราช-จุฬาฯ-รามาฯ-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)

 • โต้วาทีหัวข้อ “การแพทย์ทางเลือกกับการรักษามะเร็ง”
 • เกมส์โชว์ “ยุทธการต้านมะเร็ง”
 • การแสดงดนตรี
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
11.00 - 20.00 น. นิทรรศการ และงานกิจกรรมเพื่อประชาชน

 • ซุ้มกิจกรรมเกี่ยวกับมะเร็ง
 • VDO ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
 • การแสดงชิ้นเนื้อโรคมะเร็ง
 • โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผ่านระบบคอมพิวเตอร์
12.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการและงานกิจกรรมเพื่อประชาชน

โดย เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณบดี 4 สถาบัน

17.00  น. กิจกรรมเสวนา “ยุทธการต้านมะเร็ง” 

พบปะพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยญชาญ ดารา นักแสดง และผู้สร้างแรงบันดาลใจในการพิชิตมะเร็ง

17.00-18.30 น. ช่วงที่ 1

พิธีกร:

1. นพ.วิทวัส แนววงศ์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. คุณจอย (โสภิตสุดำ อิทธิเมธินทร์)

 • คุณไอรีล ไตรสารศรี  ผู้ก่อตั้งโครงการ Art for Cancer by Ireal

ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการพิชิตมะเร็ง

 • คุณพิมพ์ (พิมพ์มาดา ฉัตรบริรักษ์ศุภกร)

บทเรียนและประสบการณ์ตรงในการต่อสู้กับมะเร็ง

 • ผศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18.30-19.15 น. ช่วงที่ 2

พิธีกร : คุณแพนเค้ก (เขมนิจ จำมิกรณ์)

 • คุณไบร์ท (พิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ) พิธีกรรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ช่อง 3

มุมมองของผู้ดูแลผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

 • รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย ศัลยแพทย์มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คุณแพนเค้ก (เขมนิจ จำมิกรณ์) ดารานักแสดง
  สนทนาซักถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้”
 • นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร สูตินรีแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การเสวนายุทธการต้านมะเร็ง และการลงนามพันธะสัญญาฯ

(Public and press: Seminar on Cancer combat and Declaration of the joint commitment on cancer combat)

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Lotus 3 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
10.30 – 12.00 น. การเสวนายุทธการต้านมะเร็ง 

รูปแบบการเสวนา    ให้ผู้ร่วมเสวนาพูดท่านละ 2 รอบ

- รอบแรก  กล่าวถึงบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการต้านภัยมะเร็งในปัจจุบัน

- รอบสอง  ให้กล่าวถึงภาพที่อยากเห็นของการต้านภัยมะเร็งในแต่ละภาคส่วน บทบาทที่ควรจะเป็น และความร่วมมือที่ควรจะเกิดขึ้น

ผู้ดำเนินรายการ คุณณัฎฐา โกมลวาทิน
ผู้ร่วมเสวนา ภาควิชาการ : ผศ.รอ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ (นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย)

ภาครัฐ : นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี (รองเลขาธิการ สปสช.)

ภาครัฐ : นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ (ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

ภาคประชาชน : คุณไอรีล ไตรสารศรี

Attendance Media, Stakeholders และประชาชน
12.00 – 12.15  น. การลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย 

ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

วิดีโอยุทธการต้านมะเร็ง

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol UniversityFaculty of Medicine, Chulalongkorn UniversityFaculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University


Chulabhorn Royal Academy
REGISTRATION